Znajomość języka na poziemie B1- nowym wymogiem na otrzymanie obywatelstwa polskiego.

Informujemy, że certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego jako obcego, przedstawiany w procedurze uznającej cudzoziemca za obywatela polskiego musi potwierdzać znajomość języka na minimalnym poziomie B1.