Zezwolenie na podjęcie pracy w Polsce

Jeśli posiadamy wizę lub zezwolenie na pobyt czasowy, możemy podjąć legalną pracę w Polsce. Jeśli chcemy uzyskać zezwolenie, powinniśmy posiadać wizę, która powinna być wydana w celach turystycznych, korzystania z ochrony czasowej, udziału w postępowaniu w sprawie o udzielenie azylu, przyjazdu
ze względów humanitarnych, interes państwa bądź zobowiązania międzynarodowe.

Cudzoziemcy nie mogą podejmować nielegalnej pracy, co oznacza że muszą się ubiegać o wizę z jej tytułu. W zezwoleniu zawsze wskazany jest podmiot powierzający pracę cudzoziemcowi oraz stanowisko lub rodzaj pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać. W związku z tym praca jest uważana za legalną, tylko gdy wykonujemy pracę wskazaną w zezwoleniu. Oznacza to, że jeżeli chcemy zmienić stanowisko pracy, branże czy pracodawcę musimy starać się o uzyskanie nowego pozwolenia.

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj unikalne informacje!

Zapisując się do naszego newslettera, od czasu do czasu otrzymasz od nas unikalne informacje od firmy, których nie otrzymasz przez telefon lub e-mail.
  • Bezpieczne przechowywanie danych

Szanujemy twoją prywatność. Subskrybując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od firmy APATRIS informacji handlowych.

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter and receive unique information!

By subscribing to our newsletter, you will receive from us from time to time unique information from the company, which you will not receive by phone or via e-mail.
  • Secure storage of your data

We respect your privacy. By subscribing, you agree to receive commercial information from us by APATRIS.

FreshMail.pl
 

Подпишитесь на нашу рассылку и получите уникальную информацию!

Подписавшись на наш информационный бюллетень, вы будете получать от нас время от времени уникальную информацию от компании, которую вы не получите по телефону или по электронной почте.
  • Безопасное хранение ваших данных

Мы уважаем вашу конфиденциальность. Подписавшись, вы соглашаетесь получать коммерческую информацию от нас APATRIS.

FreshMail.pl
 

Підпишіться на нашу розсилку та отримуйте унікальну інформацію!

Підписавшись на нашу розсилку, Ви отримуватимете від нас час від часу унікальну інформацію від компанії, яку ви не отримаєте по телефону або електронною поштою.
  • Безпечне зберігання ваших даних

Ми поважаємо вашу приватність. Підписавшись, ви погоджуєтесь отримувати комерційну інформацію від нас APATRIS.

FreshMail.pl