Śluby i rozwody

W Polsce możemy zawrzeć ślub w Urzędzie Stanu Cywilnego lub świątyni takiej jak kościół czy cerkiew, jednak aby małżeństwo zostało uznane za ważne, musi zostać zarejestrowane w USC.

Do zawarcia małżeństwa będzie nam potrzebny komplet dokumentów tj. odpisy aktów urodzeń, oraz jeśli dokument taki jest sporządzony w obcym języku należy do niego dołączyć przysięgłe tłumaczenie na język polski czy dokumenty tożsamości ze zdjęciem osób zamierzających zawrzeć związek małżeński. Jeżeli osoba wcześniej była w związku małżeńskim należy załączyć dokument poświadczający o rozwodzie. Dodatkowo cudzoziemiec składa zaświadczenie z kraju pochodzenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego wraz z przysięgłym tłumaczeniem.

Cudzoziemiec zawierający związek małżeński z obywatelem polskim nie uzyskuje automatycznie obywatelstwa polskiego, o obywatelstwo na tej podstawie można się ubiegać dopiero po upływie 3 lat od zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem polskim.

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj unikalne informacje!

Zapisując się do naszego newslettera, od czasu do czasu otrzymasz od nas unikalne informacje od firmy, których nie otrzymasz przez telefon lub e-mail.
  • Bezpieczne przechowywanie danych

Szanujemy twoją prywatność. Subskrybując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od firmy APATRIS informacji handlowych.

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter and receive unique information!

By subscribing to our newsletter, you will receive from us from time to time unique information from the company, which you will not receive by phone or via e-mail.
  • Secure storage of your data

We respect your privacy. By subscribing, you agree to receive commercial information from us by APATRIS.

FreshMail.pl
 

Подпишитесь на нашу рассылку и получите уникальную информацию!

Подписавшись на наш информационный бюллетень, вы будете получать от нас время от времени уникальную информацию от компании, которую вы не получите по телефону или по электронной почте.
  • Безопасное хранение ваших данных

Мы уважаем вашу конфиденциальность. Подписавшись, вы соглашаетесь получать коммерческую информацию от нас APATRIS.

FreshMail.pl
 

Підпишіться на нашу розсилку та отримуйте унікальну інформацію!

Підписавшись на нашу розсилку, Ви отримуватимете від нас час від часу унікальну інформацію від компанії, яку ви не отримаєте по телефону або електронною поштою.
  • Безпечне зберігання ваших даних

Ми поважаємо вашу приватність. Підписавшись, ви погоджуєтесь отримувати комерційну інформацію від нас APATRIS.

FreshMail.pl