Karta Pobytu Rezydenta UE

Starasz się o kartę rezydenta? Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE jest to dokument uprawniający do długotrwałego pobytu w Polsce. Razem z Apatris pomożemy Ci w sporządzeniu wszystkich potrzebnych wniosków, dokumentów czy formularzy.

  • Kto może starać się o kartę rezydenta?

O pobyt rezydenta długoterminowego może starać się każdy cudzoziemiec, który posiada ubezpieczenie zdrowotne oraz udokumentowany stały dochód(wystarczający do utrzymania się bez wsparcia systemu pomocy społecznej), nieprzerwanie zamieszkuje tereny Unii Europejskiej przez okres 5 lat. W niektórych krajach wymagana jest znajomość języka obowiązującego na terenie państwa.

  • Co daje mi status rezydenta długoterminowego?

Jest wiele korzyści które idą za uzyskaniem karty rezydenta długoterminowego RP, między innymi dostęp do świadczeń socjalnych, edukacji czy zatrudnienia. Karta uprawnia również do podróżowania w strefie Schengen na okres 90 dni w okresie półrocznym. Co ważne, rezydent zyskuje także wzmocnioną ochronę przed wydaleniem z kraju. Decyzja wydawana jest na okres nieokreślony, jednak karta jest ważna 5 lat, co oznacza ze po uplywie tego czasu będziemy musieli ją wymienić.

 

 

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj unikalne informacje!

Zapisując się do naszego newslettera, od czasu do czasu otrzymasz od nas unikalne informacje od firmy, których nie otrzymasz przez telefon lub e-mail.
  • Bezpieczne przechowywanie danych

Szanujemy twoją prywatność. Subskrybując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od firmy APATRIS informacji handlowych.

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter and receive unique information!

By subscribing to our newsletter, you will receive from us from time to time unique information from the company, which you will not receive by phone or via e-mail.
  • Secure storage of your data

We respect your privacy. By subscribing, you agree to receive commercial information from us by APATRIS.

FreshMail.pl
 

Подпишитесь на нашу рассылку и получите уникальную информацию!

Подписавшись на наш информационный бюллетень, вы будете получать от нас время от времени уникальную информацию от компании, которую вы не получите по телефону или по электронной почте.
  • Безопасное хранение ваших данных

Мы уважаем вашу конфиденциальность. Подписавшись, вы соглашаетесь получать коммерческую информацию от нас APATRIS.

FreshMail.pl
 

Підпишіться на нашу розсилку та отримуйте унікальну інформацію!

Підписавшись на нашу розсилку, Ви отримуватимете від нас час від часу унікальну інформацію від компанії, яку ви не отримаєте по телефону або електронною поштою.
  • Безпечне зберігання ваших даних

Ми поважаємо вашу приватність. Підписавшись, ви погоджуєтесь отримувати комерційну інформацію від нас APATRIS.

FreshMail.pl