Nowe zezwolenie na pracę sezonową dla wybranych branż.

Od 01.01.2018 cudzoziemcy mogą wykonywać pracę w Polsce na podstawie nowego zezwolenia na pracę sezonową. Dotyczy ono tylko wybranych branż, głównie turystyki i rolnictwa. Na podstawie tego zezwolenia będzie można legalnie zatrudnić cudzoziemca do prac sezonowych na okres do 9 miesięcy w ciągu roku.

Ponadto podmiot powierzający pracę będzie mógł, pod pewnymi warunkami, powierzyć cudzoziemcowi pracę innego rodzaju niż wykonywana pod czas działalności sezonowej, ale na okres nie dłuższy niż 30 dni w ciągu ważności zezwolenia.