Karta rezydenta długoterminowego UE

Przebywasz w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i chciałbyś związać się z Polską na dłużej? Status rezydenta długoterminowego UE to najlepszy sposób na uzyskanie większego dostępu do świadczeń i udogodnień obywatelskich.

Oferujemy Ci kompleksową pomoc w uzyskaniu zezwolenia na pobyt długoterminowy. Z nami zyskujesz spokój i pewność w prowadzeniu postępowania legalizującego. Fakt, że działamy w Twoim imieniu, sprawia, że nie martwisz się biurokracją i staniem w urzędowych kolejkach. Robimy wszystko za Ciebie. Jesteś po prostu najlepszych rękach. Przekonaj się.

 

Jakie warunki należy spełnić aby ubiegać się o kartę rezydenta UE?

  • Posiadać udokumentowany legalny i nieprzerwany pobyt na terytorium Polski lub innym kraju UE przez co najmniej 5 lat
  • Mieć ustabilizowane i regularne źródło dochodu
  • Podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu

 

Co zyskujesz wraz z kartą rezydenta UE?

  • otrzymujesz prawo pobytu na czas nieokreślony
  • posługujesz się dokumentem potwierdzającym Twój status, ważny 5 lat
  • zwiększasz swoje prawa – jako rezydent możesz więcej
  • zyskujesz trwały dostęp do pracy, edukacji i pomocy socjalnej
  • możesz prowadzić wszelką działalność gospodarczą na terenie Polski
  • uzyskujesz prawo do swobodnego podróżowania w okresie 90 dni w skali 180 dni