FAQ

1. Obawiasz się deportacji?
Razem sobie z tym poradzimy. Deportacja przebiega na podstawie decyzji administracyjnej i zazwyczaj dotyczy osób, które nielegalnie przebywają na terenie danego państwa, pracują w nim bez właściwych zezwoleń lub stanowią dla niego zagrożenie. Ile ludzi tyle przypadków, ale od każdej decyzji można się odwołać. Zgłoś się a zobaczymy, co da się zrobić.
2. Otrzymałeś zakaz wjazdu do Polski?
Wspólnie z Apatris pomożemy Ci cofnąć tę decyzję! W zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu zawiera się zakaz ponownego wjazdu do Polski. Niezależnie od tego, czy otrzymałeś zakaz wjazdu na terytorium RP na okres 3 miesięcy czy 5 lat, przyjrzymy się Twojej sprawie j wspólnie wybierzemy najlepsze rozwiązanie problemu.
3. Co zrobić jeśli zgubię kartę pobytu?
3 dni od utraty karty powinniśmy powiadomić o tym wojewodę. Taki sam termin obowiązuje nas w przypadku znalezienia karty. Nowa karta będzie kosztowała nas 100 zł, kolejna każdorazowo 150 zł.
4. Złożyłem wniosek na wizę. Czy i jak mogę sprawdzić status mojej sprawy?
Wniosek wizowy należy złożyć nie wcześniej niż 3 miesiące przed rozpoczęciem planowanej podróży. Osoba posiadająca wizę wielokrotnego wjazdu ważną na okres co najmniej 6 miesięcy może składać wniosek o nową wizę przed wygaśnięciem ważności wizy obecnie posiadanej. Ważność nowej wizy musi jednak rozpocząć się nie wcześniej niż data wygaśnięcia wizy poprzedniej - nie można bowiem posiadać dwóch wiz na ten sam okres czasu (na przykład, jeśli wiza jest ważna do 15 sierpnia, to ważność nowej wizy może najwcześniej rozpoczynać się od 16 sierpnia
5. Jestem obywatelem Polski. Jak można zalegalizować pobyt mojej żony w Polsce?
Aby Pana żona mogła zalegalizować swój pobyt w Polsce na podstawie małżeństwa, Państwa związek małżeński musi być zarejestrowany w urzędzie stanu cywilnego w Polsce. Następnie, Pana żona może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie małżeństwa, o które występuje się do urzędu wojewódzkiego do wydziału do spraw cudzoziemców. Procedura ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy trwa około 2 miesięcy, ale może jednak ulec wydłużeniu. Podczas trwania procedury ubiegania się o zezwolenie, polskie instytucje weryfikują prawdziwość małżeństwa, czyli czy nie zostało ono zawarte w celu obejścia przepisów prawa. W tym celu, między innymi, małżonkowie są wzywani do urzędu, gdzie odpowiadają na pytania dotyczące ich małżeństwa. Pierwsze zezwolenie na zamieszkanie na pobyt czasowy jest wydawane na okres 1 roku.
6. Czy jeśli mam kartę Polaka to mogę korzystać ze świadczeń zdrowotnych czy powinienem się ubezpieczyć?
Jeżeli nie pracuje i nie studiuje Pan w Polsce i nie jest Pan ubezpieczony w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych z tytułu pracy lub studiów, to aby mieć ubezpieczenie w Polsce, powinien Pan wykupić prywatne ubezpieczenie w firmie prywatnej lub dobrowolnie ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Zapisz się do naszego newslettera i otrzymuj unikalne informacje!

Zapisując się do naszego newslettera, od czasu do czasu otrzymasz od nas unikalne informacje od firmy, których nie otrzymasz przez telefon lub e-mail.
  • Bezpieczne przechowywanie danych

Szanujemy twoją prywatność. Subskrybując, wyrażasz zgodę na otrzymywanie od firmy APATRIS informacji handlowych.

FreshMail.pl
 

Subscribe to our newsletter and receive unique information!

By subscribing to our newsletter, you will receive from us from time to time unique information from the company, which you will not receive by phone or via e-mail.
  • Secure storage of your data

We respect your privacy. By subscribing, you agree to receive commercial information from us by APATRIS.

FreshMail.pl
 

Подпишитесь на нашу рассылку и получите уникальную информацию!

Подписавшись на наш информационный бюллетень, вы будете получать от нас время от времени уникальную информацию от компании, которую вы не получите по телефону или по электронной почте.
  • Безопасное хранение ваших данных

Мы уважаем вашу конфиденциальность. Подписавшись, вы соглашаетесь получать коммерческую информацию от нас APATRIS.

FreshMail.pl
 

Підпишіться на нашу розсилку та отримуйте унікальну інформацію!

Підписавшись на нашу розсилку, Ви отримуватимете від нас час від часу унікальну інформацію від компанії, яку ви не отримаєте по телефону або електронною поштою.
  • Безпечне зберігання ваших даних

Ми поважаємо вашу приватність. Підписавшись, ви погоджуєтесь отримувати комерційну інформацію від нас APATRIS.

FreshMail.pl