40% wzrost wniosków o zezwolenie na pobyt w Polsce

Od 2016 r. odnotowano 40 % wzrost wniosków o zezwolenie na pobyt (w 2016 r. wpłynęło 47104 wniosków, natomiast w 2017 r. – 65 994). W związku z coraz większą liczbą cudzoziemców w Polsce występują odroczenia w rejestracji spraw oraz przesunięcia przeprowadzanych postępowań administracyjnych.

Informujemy, że wszystkie wnioski rejestrowane będą w kolejności wpływu do urzędu. Warto zaznaczyć, że termin liczy się od złożenia wniosku bez braków formalnych w czasie przewidzianym w kodeksie postępowania administracyjnego.